Deprecated: Function split() is deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\index2.php on line 136
Klub Rajska Ptica - IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2016. GODINI
Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\includes\Cache\Lite\Function.php on line 92

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\includes\Cache\Lite\Function.php on line 98

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\includes\Cache\Lite\Function.php on line 100

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\mambots\content\plugin_jw_allvideos.php on line 26

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\mambots\content\plugin_jw_allvideos.php on line 224

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\mambots\content\plugin_jw_allvideos.php on line 368

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\mambots\content\plugin_jw_allvideos.php on line 481

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\mambots\content\plugin_jw_allvideos.php on line 589
IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2016. GODINI

Deprecated: Function ereg() is deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\includes\joomla.php on line 3771

Deprecated: Function ereg() is deprecated in E:\Websites\klubraj\klub-rajska-ptica.hr\wwwroot\joomla\includes\joomla.php on line 3771
Rajska ptica   
Thursday, 19 January 2017

 

UVOD:

U cilju transparentnosti rada i poslovanja RAJSKA PTICA – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije sastavlja narativno i financijsko izvješće o svom radu. Izvješće je namijenjeno članovima Udruge, sponzorima i donatorima, budućim korisnicima te široj javnosti.

 

O UDRUZI:

RAJSKA PTICA - Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je neprofitan i nevladin oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja osoba s intelektualnim teškoćama, članova njihovih obitelji, skrbnika i ostalih građana udruženih radi organiziranog promicanja rehabilitacije, socijalizacije, edukacije, inkluzije, osmišljavanja i unapređivanja raznovrsnih oblika rada, zaštite zakonskih i ljudskih prava i drugih oblika skrbi za unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i članova njihovih obitelji. 

 

MISIJA:

Razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s intelektualnim teškoćama te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje u sveukupnom razvoju zajednice.

 

VIZIJA:

Sustav jednakih mogućnosti za sve gdje svaki pojedinac razumije, prihvaća i poštuje različitosti, ali i jednakosti osoba s intelektualnim teškoćama.

 

VRIJEDNOSTI DJELOVANJA:

*       poštivanje ljudskih prava

*       tolerancija i uvažavanje različitosti

*       sloboda izbora

*       nenasilje

*       humanost

*       javnost djelovanja

*       otvorenost za suradnju

*       partnerstvo

*       zajedništvo, otvorena komunikacija i timski rad

*       profesionalnost i etičnost u radu

*       odgovornost prema radu, ugledu, imovini i ljudima

*       transparentnost i ekonomičnost

 

UDRUGA RAJSKA PTICA U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. – 29. 12. 2016.:

 

Predsjednica Udruge: Ana Kocanjer

 

Dopredsjednik Udruge: Andrija Doko

 

Glavni odbor:  Ana Kocanjer

                      Andrija Doko

                      Biserka Milčić

                      Marica Palajsa

                      Andrija Josipović

 

Nadzorni odbor: Irena Utvić

                        Josip Maraković

                        Boris Polović

 

Stegovna komisija: Magda Kajić

                             Slava Šimić

                             Branko Kociper

 

UDRUGA RAJSKA PTICA OD 29. 12. 2016.

 

Predsjednica Udruge: Ana Kocanjer

 

Glavni odbor:  Ana Kocanjer

                      Ranka Grčić

                      Marica Palajsa

                      Andrija Doko

                      Andrija Josipović

 

Nadzorni odbor: Ružica Cindrić

                         Irena Utvić

                         Zlatko Vuljanić

                           

Stegovna komisija: Katica Rebić

                             Slava Šimić

                             Ranka Tomaš

 

Zaposlenici Udruge u 2016. godini:

 

Nikolina Bakale Opat, voditelj Kluba Rajska ptica

Marija Blašković, voditelj Udruge

Katarina Omrčen, voditelj Udruge od veljače do kolovoza 2016. godine 

Martina Perković, voditelj Udruge od 06. rujna 2016. godine

Ana Šabanagić, administrator tajnik

Martina Klešić, fizioterapeut

Nada Dević, domaćica  

 

 

STRATEŠKE SMJERNICE UDRUGE (2013. – 2016.):

 

I. Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama koje žive u roditeljskom domu i nisu obuhvaćene nekim od oblika zbrinjavanja u ustanovama socijalne skrbi.

 

II. Zagovaranje prava osoba s intelektualnim teškoćama i senzibiliziranje lokalne zajednice o mogućnostima i sposobnostima osoba s intelektualnim teškoćama.

 

III. Prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

 

KORISNICI UDRUGE:

 

Prema evidenciji koju Udruga vodi sukladno Zakonu o udrugama, na dan 31. 12. 2016. godine Udruga ima 57 nominalnih članova – osobe s intelektualnim teškoćama i 65 redovnih članova – roditelja/skrbnika/udomitelja, članova obitelji osoba s intelektualnim teškoćama.

 

Od 57 nominalnih članova Udruge, 20 osoba je ženskog (35,08%), a 37 osoba je muškog spola (64,92%).

 

Od 65 redovnih člana, 46 osoba je ženskog (70,77 %), a 19 osoba je muškog spola (29,23%).

 

Prema podacima iz dokumentacije od 57 nominalnih članova, 37 članova je s područja grada Karlovca, 7 s područja grada Duga Rese, 3 s područja općine Vojnić, 2 s područja općine Generalski stol, 2 s područja općine Lasinja, 3 s područja općine Netretić, 2 s područja općine Draganić te 1 s područja općine Krnjak.

 

Od 57 nominalnih članova, 50 članova živi u obiteljskom/roditeljskom domu, 2 osobe žive u udomiteljskim obiteljima, 2 osobe koriste uslugu smještaja u instituciji, a 3 uslugu organiziranog stanovanja.

 

U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU UDRUGA JE PROVELA SLIJEDEĆE PROGRAME/PROJEKTE/PODRŠKE:

Uz podršku je lakše – drugi dio  II. godine provedbe trogodišnjeg programa (01. 01. 2016. – 31. 05. 2016.)  i prvi dio III. godine provedbe trogodišnjeg programa (01. 06. 2016. – 31. 12. 2016.) – Ministarstvo socijalne politike i mladih/Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj programa je:

 

Doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama kroz razvoj i širenje mreže potrebnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Karlovačke županije.

 

Specifični ciljevi:

 

*   Unapređenje neovisnog življenja osoba s intelektualnim teškoćama u vlastitom domu kroz pružanje usluga mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama.

 

*   Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji kroz pružanje rehabilitacijskih usluga: stručnog tretmana logopeda i fizioterapeuta.

 

*  Osnaživanje obiteljske strukture kroz pružanje psihosocijalne pomoći roditeljima i članovima obitelji osoba s intelektualnim teškoćama.

 

*    Jačanje kapaciteta udruge za pružanje socijalnih usluga.

 

Ostvareni rezultati:

 

*  Uključeno 10 osoba s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji u usluge mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama.

 

*    Uključeno 10  osoba s intelektualnim teškoćama u stručni tretman logopeda.

 

*    Uključeno 38 osoba s intelektualnim teškoćama u fizikalnu terapiju.

     

*   Osnaženo 16 obitelji s intelektualnim teškoćama kroz pružanje usluge psihosocijalne pomoći.

 

*  Uključena 3 zaposlenika Udruge i 3 člana tijela upravljanja u stručnu edukaciju za jačanje kapaciteta Udruge.

 

 

Karlovačka županija i Grad Karlovac – jednogodišnji projekt (2016.) – sufinanciranje programa Klub Rajska ptica

 

Opći cilj:

 

Doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama, prevenciji institucionalizacije te uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u svakodnevni život društvene zajednice kao ravnopravnih članova.

Specifični ciljevi:

 

* Povećati spoznajno-društvene, interesno-kreativne i emocionalno-socijalne kompetencije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

* Osigurati dostupnost radno-produktivnih, kreativnih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama.

 

*  Osigurati kvalitetno i svrsishodno provođenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama.

 

*  Omogućiti uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u aktivnosti društvene zajednice.

 

*    Promovirati rad Udruge u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

 

 

Ostvareni rezultati:

 

 

*  Uključeno 30 osoba s intelektualnim teškoćama u radno-produktivne, kreativne, edukativne i rekreativne aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama.

 

*   Realizirane 253 radionice samostalnog stanovanja u trajanju od 3 sata na godišnjoj razini.

 

*    Realizirane 42 keramičke radionice u trajanju od 2 sata na godišnjoj razini.

 

*    Realizirano 35 informatičkih radionica u trajanju od 2 sata na godišnjoj razini.

 

*    Realizirano 97 dramskih radionica u trajanju od 2 sata na godišnjoj razini.

 

*    Realizirano 25 likovnih radionica u trajanju od 2 sata na godišnjoj razini.

 

*    Realizirana 41 krojačka radionica u trajanju od 2 sata na godišnjoj razini.

 

*    Realizirana 41 cvjećarska radionica u trajanju od 2 sata na godišnjoj razini.

 

*    Realizirane 54 športske radionice u trajanju od 2 sata na godišnjoj razini.

 

*    Organizirano 11 prodajnih izložbi rukotvorina osoba s intelektualnim teškoćama.

 

*    Udruga je sudjelovala na 6 manifestacija u gradu Karlovcu.

 

 

Institucionalna podrška – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – prva godina provedbe (2016.)

 

Osnovni cilj podrške je osiguravanje razvoja i stabilizacije Udruge u razdoblju od 2016. – 2018. godine.

 

U okviru podrške sufinanciraju se plaće dva zaposlenika Udruge – voditelja Udruge i administratora/tajnika te troškovi: struje, grijanja, komunalija (voda i odvodnja, komunalna naknada, naknada za vode, čistoća), pričuva, usluge komunikacije, poštanski troškovi, RTV pristojba, bankovni troškovi, troškovi uredskog materijala, knjigovodstvenog servisa, osiguranja prostora i imovine, održavanja računalnih programa za knjigovodstvo neprofitnih organizacija te revizije poslovanja Udruge.

 

 

Institucionalna podrška – Karlovačka Županija i Grad Karlovac – prva godina provedbe (2016.)

 

Opći cilj:

 

Povećati učinkovitost i sposobnost Udruge za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji u razdoblju od 2016. – 2018. godine.

 

Odobrenim sredstvima sufinancira se plaća administratora/tajnika.

TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA:

kontinuirano su se održavale radno – produktivne, kreativne, edukativne i rekreativne radionice za osobe s intelektualnim teškoćama (keramička, likovna, cvjećarska, krojačka, didaktička, dramska, glazbena, sportska, informatička, radionica samostalnog stanovanja, radionica samostalnog stanovanja – napredna), edukacije te pružale usluge mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima; usluge fizikalne terapije i usluge logopeda;

dana 21. siječnja 2016. godine predsjednica Udruge gđa. Ana Kocanjer gostovala je na Trend radiju u emisiji Društvena perspektiva te predstavila rad i aktivnosti Udruge;

dana 09. veljače 2016. godine održana je dramsko - glazbena priredba članova Udruge povodom Dana zaljubljenih i ples pod maskama;

 

u razdoblju od 14. ožujka do 27. ožujka 2016. godine Udruga je sudjelovala na Izložbi pisanica i cvijeća u organizaciji Franjevačkog samostana. Izlog Trgovačko-ugostiteljske škole krasili su unikatni radovi članova Udruge izrađeni na kreativnom radionicama;

dana 18., 21. i 25. ožujka 2016. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja unikatnih radova članova Udruge s tematikom Uskrsa;

dana 15. travnja 2016. godine predsjednica Udruge gđa. Ana Kocanjer bila je jednodnevnom Studijskom putovanju u Sloveniji u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, u sklopu putovanja posjetila je Centar za osposobljavanje „Puž“ Maribor i Zavod za obuku, rad i zaštitu dr. Marijan Borštnararja Dornava;

 

dana 28. svibnja 2016. godine Udruga je sudjelovala na VII. Susretima klubova osoba s intelektualnim teškoćama u Ludbregu. Susret je organizirao Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih. U okviru događanja održana su sportska natjecanja prilagođena osobama s intelektualnim teškoćama, a sudjelovale su osobe s intelektualnim teškoćama iz 20 udruga članica Saveza. Udrugu su predstavljali: Ante Kajić, Dragan Katić, Daniel Kocanjer, Ivan Milčić, Marijana Orečić i Marko Padežanin. Od ukupno 8 disciplina u kojima su se naši članovi natjecali, osvojili su jedno prvo i tri treća mjesta;

 

u razdoblju od 01. lipnja 2016. godine do 13. srpnja 2016. godine Udruga je sudjelovala na Ljetnoj izložbi umjetničkih slika, suvenira, rukotvorina i etno predmeta u izlozima Radićeve ulice u organizaciji Franjevačkog samostana i Humanitarne radionice „Ozračje ljubavi“;

 

dana 09. lipnja 2016. godine, u prostoru Udruge održana je dramsko-glazbena priredba članova Udruge;

 

dana 17. lipnja 2016. godine u organizaciji Udruge organiziran je jednodnevni izlet za članove i njihove roditelje u Kuterevo, Smiljan i dolinu Gacke;

 

u razdoblju od 27. lipnja do 07. srpnja 2016. godine, ovlašteni neovisni revizor iz tvrtke Hidris d.o.o. izvršio je revizorski uvid u financijske izvještaje Udruge za 2015. godinu;

 

dana 11., 12. i 13. srpnja 2016. godine u sklopu obilježavanja 437. rođendana grada Karlovca, Udruga je na štandu postavljenom na Trgu bana Josipa Jelačića prezentirala unikatne uratke svojih članova;

dana 03. rujna 2016. godine za članove Udruge organizirano je jednodnevno kupanje u Selcu;

 

dana 24. rujna 2016. godine Udruga je sudjelovala na Sajmu udruga u organizaciji Grada Karlovca;

 

dana 29. rujna 2016. godine članovi Udruge posjetili su Centar za rehabilitaciju „Nada“, u sklopu posjete održano je sportsko natjecanje korisnika Centra i članova Udruge u stolnom tenisu i pikadu;

 

dana 27. listopada 2016. godine održana je dramsko-glazbena priredba članova Udruge povodom obilježavanja Dana kruha;

 

dana 15. 11. 2016. godine predstavnice Udruge Ana Kocanjer, Marica Palajsa i Nikolina Bakale Opat sudjelovale su na kreativnoj radionici za izradu licitarskih srca u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama u Zagrebu;

 

dana 18., 23., 24. i 25. studenoga 2016. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja unikatnih radova članova Udruge;

 

u razdoblju od 25. – 27. studenoga 2016. godine, 19 predstavnika Udruge boravilo je u Kampu u Tuheljskim toplicama pod nazivom „Sustav kvalitete pružanja socijalnih usluga“ u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama;

 

dana 25. studenoga 2016. godine Udruga je sudjelovala na manifestaciji „Advent u Aquatici 2016“;

 

dana 01. prosinca 2016. godine predsjednica Udruge, 2 zaposlenice i 1 roditelj sudjelovali su na IX. Konferenciji pružatelja usluga osobama s invaliditetom „Međusektorska suradnja u skrbi za osobe s invaliditetom“  u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije;

 

dana 15., 16., 22. i 23. prosinca 2016. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja unikatnih radova članova Udruge;

 

dana 18. prosinca 2016. godine, članovi Udruge Martina Brletić, Daniel Kocanjer i Krunoslav Palajsa sudjelovali su na Festivalu tehničke kulture u Karlovcu te su u organizaciji Kino Kluba Karlovac sudjelovali na radionici stop – animacije;

 

dana 22. prosinca 2016. godine održana je dramsko-glazbena priredba povodom božićnih i novogodišnjih blagdana te podjela poklon paketa nominalnim članovima Udruge;

 

dana 29. prosinca 2016. godine održana je Izborna sjednica Skupštine Udruge;

tijekom prosinca 2016. godine prigodom božićnih blagdana Franjevački samostan i Humanitarna radionica „Ozračje ljubavi“ organizirali su prigodnu izložbu božićnih jaslica na kojoj su sa svojim rukotvorinama sudjelovali i naši članovi.

 

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.

 

3. PRIHODI: 519.881 kn

 

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa: 2.860 kn

3211 Članarine: 2.860 kn

 

33 Prihodi po posebnim propisima: 485.827 kn

3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna: 385.699 kn

3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora: 100.128 kn

 

34 Prihodi od imovine: 124 kn 

3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju: 124 kn  

 

35 Prihodi od donacija: 31.070 kn

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalnih pravnih osoba: 100 kn

354 Prihodi od građana i kućanstava: 30.970 kn 

 

 

4. RASHODI: 560.766 kn

 

41 Rashodi za radnike: 334.285 kn  

411 Plaće: 285.226 kn

413 Doprinosi na plaće: 49.059 kn

 

42 Materijalni rashodi: 202.021 kn 

421 Naknade troškova radnicima (sl. putovanja): 1.882 kn 

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa: 45.253 kn

 

425 Rashodi za usluge: 90.772 kn 

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza: 24.025 kn 

4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: 5.658 kn

4254 Komunalne usluge: 33.875 kn

4257 Intelektualne i osobne usluge: 8.375 kn

4258 Računalne usluge: 2.822 kn

4259 Ostale usluge: 16.017 kn 

 

426 Rashodi za materijal i energiju: 62.432 kn

4261 Uredski materija i ostali materijalni rashodi: 16.699

4262 Materijal i sirovine: 35.773 kn

4263 Energija: 9.960 kn

 

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi: 1.682 kn 

4291 Premije osiguranja: 1.674 kn

4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi: 8 kn

 

43 Rashodi amortizacije: 13.439 kn 

 

44 Financijski rashodi: 7.571 kn

 443 Ostali financijski rashodi: 7.571 kn

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa: 2.355 kn

4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi: 5.216 kn 

 

46 Ostali rashodi: 3.450 kn 

 

 

UKUPNI RASHODI: 560.766 kn

VIŠAK PRIHODA: 0 kn

MANJAK PRIHODA: 40.885 kn

VIŠAK PRIHODA PRENESENI: 258.254 kn

VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU: 217.369 kn 

 

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU 2016.: 220.296 kn

UKUPNI PRILJEVI NA NOVČANE RAČUNE I BLAGAJNE: 686.994 kn

UKUPNI ODLJEVI S NOVČANIH RAČUNA I BLAGAJNI: 602.536 kn

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU 2016.: 304.754 kn

 

PROSJEČAN BROJ RADNIKA NA OSNOVI SATA RADA: 5 

 

 

 

Zadnja Promjena ( Wednesday, 25 October 2017 )