Prijava


Zaboravili ste šifru?
Ako još nemate Korisnički račun, možete ga kreirati ovdje.
 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2018. GODINI PDF Ispis E-mail
Rajska ptica   
Sunday, 13 January 2019

UVOD:

U cilju transparentnosti rada i poslovanja RAJSKA PTICA – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije sastavlja narativno i financijsko izvješće o svom radu. Izvješće je namijenjeno članovima Udruge, sponzorima i donatorima, budućim korisnicima te široj javnosti.

 

O UDRUZI:

RAJSKA PTICA - Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je neprofitan i nevladin oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja osoba s intelektualnim teškoćama, članova njihovih obitelji, skrbnika i ostalih građana udruženih radi organiziranog promicanja rehabilitacije, socijalizacije, edukacije, inkluzije, osmišljavanja i unapređivanja raznovrsnih oblika rada, zaštite zakonskih i ljudskih prava i drugih oblika skrbi za unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i članova njihovih obitelji. 

 

MISIJA:

Razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s intelektualnim teškoćama te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje u sveukupnom razvoju zajednice.

 

VIZIJA:

Sustav jednakih mogućnosti za sve gdje svaki pojedinac razumije, prihvaća i poštuje različitosti, ali i jednakosti osoba s intelektualnim teškoćama.

 

VRIJEDNOSTI DJELOVANJA:

*        poštivanje ljudskih prava

*        tolerancija i uvažavanje različitosti

*        sloboda izbora

*        nenasilje

*        humanost

*        javnost djelovanja

*        otvorenost za suradnju

*        partnerstvo

*        zajedništvo, otvorena komunikacija i timski rad

*        profesionalnost i etičnost u radu

*        odgovornost prema radu, ugledu, imovini i ljudima

*        transparentnost i ekonomičnost

 

 

 

UDRUGA RAJSKA PTICA U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2018. – 20. 12. 2018.

 

Predsjednica Udruge: Ana Kocanjer

Dopredsjednica Udruge: Marica Palajsa

 

Glavni odbor:  Ana Kocanjer

                        Andrija Doko

                        Ranka Grčić

                        Andrija Josipović

                        Marica Palajsa

 

Nadzorni odbor: Ružica Cindrić

                           Irena Utvić

                           Zlatko Vuljanić

 

Stegovna komisija: Katica Rebić

                               Slava Šimić

                               Ranka Tomaš

 

 

Zaposlenici Udruge u 2018. godini:

Nikolina Bakale Opat, voditelj Kluba Rajska ptica

Marija Blašković, voditelj Udruge (rodiljni dopust)

Ivana Jazvac, voditelj Udruge do 31. 05. 2018.

Martina Perković, programski voditelj

Martina Klešić, programski asistent

Ana Šabanagić, administrator tajnik

Nada Dević, kuharica/gerontodomaćica

 

 

STRATEŠKE SMJERNICE UDRUGE (2017. – 2020.):

 

I. Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama koje žive u roditeljskom domu i nisu obuhvaćene nekim od oblika zbrinjavanja u ustanovama socijalne skrbi.

II. Zagovaranje prava osoba s intelektualnim teškoćama i senzibiliziranje lokalne zajednice o mogućnostima i sposobnostima osoba s intelektualnim teškoćama.

III. Prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

 

ČLANOVI UDRUGE:

 

Prema evidenciji koju Udruga vodi sukladno Zakonu o udrugama, na dan 20. 12. 2018. godine Udruga ima 60 nominalnih članova – osobe s intelektualnim teškoćama i 61 redovnog člana – roditelja/skrbnika/udomitelja, članova obitelji osoba s intelektualnim teškoćama odnosno ukupno 121 člana.

 

Od 60 nominalnih članova Udruge, 21 osoba je ženskog (35,00%), a 39 osoba je muškog spola (65,00 %).

 

Od 61 redovnog člana, 48 osoba je ženskog (78,69 %), a 13 osoba je muškog spola (21,31%).

 

Prema podacima iz dokumentacije od 60 nominalnih članova, 41 član je s područja grada Karlovca, 5 s područja grada Duga Rese, 1 s područja općine Barilović, 3 s područja općine Vojnić, 1 s područja općine Generalski stol, 2 s područja općine Lasinja, 2 s područja općine Netretić, 2 s područja općine Draganić, 1 s područja grada Ozlja, 1 s područja općine Krnjak,  te 1 s područja grada Jasterbarsko.

 

Od 60 nominalnih članova, 55 članova živi u obiteljskom/roditeljskom domu, 1 osoba živi u udomiteljskoj obitelji, 1 osoba koristi uslugu smještaja u instituciji, a 3 uslugu organiziranog stanovanja uz podršku.

 

 

U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU UDRUGA JE PROVELA I PROVODI SLJEDEĆE PROGRAME/PROJEKTE/PODRŠKE:

 

Korak po korak do samostalnijeg života u zajednici – drugi dio I. godine i prvi dio II. godine provedbe trogodišnjeg programa (01. 06. 2017. – 31. 05. 2020.) odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj programa je:

Doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama kroz razvoj i širenje mreže potrebnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Karlovačke županije.

 

Specifični ciljevi:

Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama provođenjem organiziranih aktivnosti koje doprinose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice u Klubu Rajska ptica.

 

Unapređenje neovisnog življenja osoba s intelektualnim teškoćama u vlastitom domu kroz pružanje usluga mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama.

 

Razvoj sustava stručne podrške obiteljima osoba s intelektualnim teškoćama.

 

 

Karlovačka županija, Grad Karlovac, Gradska Toplana d.o.o. i Inkasator Karlovac d.o.o. – jednogodišnji projekti (2018.) – sufinanciranje radionica Kluba Rajska ptica

 

Opći cilj:

 

Doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama, prevenciji institucionalizacije te uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u svakodnevni život društvene zajednice kao ravnopravnih članova.

 

Specifični ciljevi:

 

*        Povećati spoznajno-društvene, interesno-kreativne i emocionalno-socijalne kompetencije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

*        Osigurati dostupnost radno-produktivnih, kreativnih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama.

 

*        Osigurati kvalitetno i svrsishodno provođenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama.

 

*        Omogućiti uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u aktivnosti društvene zajednice.

 

*        Promovirati rad Udruge u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

 

 

Institucionalna podrška – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – treća godina provedbe (2018.)

 

Osnovni cilj podrške je osiguravanje razvoja i stabilizacije Udruge u razdoblju od 2016. – 2018. godine.

 

U okviru podrške sufinanciraju se plaće dva zaposlenika Udruge – voditelja Udruge i administratora/tajnika te troškovi: struje, grijanja, komunalija (voda i odvodnja, komunalna naknada, naknada za vode, čistoća), pričuva, usluge komunikacije, poštanski troškovi, RTV pristojba, bankovni troškovi, troškovi uredskog materijala, knjigovodstvenog servisa, osiguranja prostora i imovine, održavanja računalnih programa za knjigovodstvo neprofitnih organizacija te revizije poslovanja Udruge.

 

 

Institucionalna podrška – Karlovačka Županija i Grad Karlovac – treća godina provedbe (2018.)

 

Opći cilj:

 

Povećati učinkovitost i sposobnost Udruge za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji u razdoblju od 2016. – 2018. godine.

 

Odobrenim sredstvima sufinancira se plaća administratora/tajnika.

 

 

 

TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA:

 • kontinuirano su se održavale radno – produktivne, kreativne, edukativne i rekreativne radionice za osobe s intelektualnim teškoćama (keramička, likovna, cvjećarska, krojačka, didaktička, dramska, glazbena, sportska, informatička, radionica samostalnog stanovanja) te pružale usluge mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima
 • dana 18. siječnja 2018. godine u djelatnice Centra za socijalnu skrb Karlovac, Maja Fuks Mazarek, dipl. soc. radnica i Ivanka Drašković, dipl. soc. radnica održale su stručno predavanje za roditelje/skrbnike osoba s intelektualnim teškoćama na temu: „Skrbništvo i novčana davanja“;
 • u razdoblju od 19. 01. - 21. 01. 2018. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Marko Padežanin sudjelovali su na II. zimskom stolnoteniskom turniru u Hendi pingu za osobe s intelektualnim teškoćama u Korenici u organizaciji Centra za unapređenje kvalitete života "HEPi";
 • dana 24. siječnja 2018. godine članovi Udruge posjetili su Gradsko kazalište Zorin Dom i razgledali izložbu slika karlovačke slikarice i likovne pedagoginje Vanje Krmpotić te odali poštovanje divnoj umjetnici i dragoj prijateljici naše Udruge;
 • dana 12. veljače 2018. godine u prostoru Udruge održan je ples pod maskama;
 • dana 14. veljače 2018. godine u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Karlovačke županije u prostoru Udruge održana je Radionica znakovnog jezika za osobe s intelektualnim teškoćama: „Pokažimo ljubav“;
 • dana 21. veljače 2018. godine u sklopu Franjevačkih pučkih misija Udrugu su posjetili fra Darko Tepert, fra Marko Rudec, sestra Barbra Čavlin i fra Krunoslav Albert;
 • dana 08. ožujka 2018. godine Emilija Erdeljac, dr. med. spec. neurologije, održala je predavanje za roditelje osoba s intelektualnim teškoćama i djelatnike Udruge s temom „Epilepsije“;
 • dana  21. ožujka 2018. godine članovi Udruge posjetili su karlovačko Gradsko kazalište Zorin dom te pogledali predstavu „Jaje“ autora Zlatka Krilića u adaptaciji Dramskog studija Zorin doma;
 • dana 22. ožujka 2018. godine dugogodišnja podupirujuća članica Udruge gđa. Neda Miščević, dipl. iur. iz Udruge za promicanje inkluzije održala je predavanje na temu: Što i kako kada roditelj više ne može biti podrška svom odraslom djetetu s intelektualnim teškoćama? Razgovaralo se ne samo o pravnim aspektima nego i o nastavku radionica podrške za obitelji, o čemu je govorila gđa. Slavenka Martinović, prof. psih. iz Centra za obrazovanje odraslih Validus. Predavanju se pridružila i gđa. Dijana Borović Galović ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj;
 • dana 22., 23., 28., 29. i 30. ožujka 2018. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja unikatnih radova članova Udruge na tematiku Uskrsa;
 • dana 28. ožujka 2018. godine predstavnice Udruge prisustvovale su predstavljanju projekta "Mreža podrške za neovisnost" Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj;
 • tijekom ožujka i travnja 2018. godine Udruga je sudjelovala na Izložbi pisanica i cvijeća u organizaciji Franjevačkog samostana i Humanitarne radionice „Ozračje ljubavi“. Izlog Trgovačko-ugostiteljske škole krasile su rukotvorine članova Udruge izrađene na kreativnom radionicama;
 • dana 05. i 06. travnja 2018. godine zaposlenica Udruge Martina Klešić sudjelovala je na radionicama: „Kvalitetna priprema prijava na ESF natječaje“ i „Društveno poduzetništvo: od teorije do prakse“ u IMPACT centru u Zadru u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva;
 • dana 19. travnja 2018. godine članovi Udruge Marijana Orečić i Marko Padežanin sudjelovali su na radionici o medijskoj pismenosti u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke Županije;
 • dana 16. svibnja 2018. godine predstavnici Udruge sudjelovali su u obilježavanju Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama u Zagrebu. Obilježavanje Nacionalnog dana OSIT pod motom "Stavi naočale - promijeni pogled" održano je u parku Zrinjevac u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i gradonačelnika Grada Zagreba;
 • dana 19. svibnja 2018., na Vunskom polju održani su 9. Susreti klubova osoba s intelektualnim teškoćama. Na susretu je sudjelovala 21 udruga iz cijele Hrvatske odnosno preko 250 sudionika. Susrete je otvorio gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić.U realizaciji susreta svojim angažmanom pomogli su roditelji i članovi obitelji; učenici Medicinske škole Karlovac, Kinoklub Karlovac, Lidija Maček Stanić, Jelena Mandić, Igor Opat, Branko Kociper, Siniša Matijević, Tamara Perković, Damir Valent, Gradska toplana do.o.o. Karlovac, Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, Tiskara Žalac, Hotel Srakovčić, tvrtka Securitas d.o.o., tvrtka Mladost d.o.o., pekarnice Vuljanić, Zagrebačka pivovara, tvrtka Vodovod i kanalizacija Karlovac, tvrtka Fest d.o.o., te tvrtka San box d.o.o.;
 • dana 30. svibnja 2018. godine članovi Udruge prisustvovali su tribini samozastupnika Karlovačke županije pod nazivom: "Upoznaj me bolje";
 • dana 07. lipnja 2018. godine u prostoru Udruge održana je dramsko - glazbena priredba članova Udruge;
 • dana 13. lipnja 2018. godine Udruga je sudjelovala na "Sajmu Sv. Antuna u Karlovačkoj Zvijezdi u organizaciji župe Presvetog Trojstva;
 • dana 14. lipnja 2018. godine članovi Udruge prisustvovali su predstavljanju prve "easy to read" publikacije u Karlovačkoj županiji - slikovnice "Nino te vodi po Karlovcu", u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić;
 • dana 23. lipnja 2018. godine Udruga je sudjelovala na manifestaciji Ivanjski krijes;
 • dana 27. srpnja 2018. godine Udruga je ugostila Tomislava Gregurića te time podržala humanitarnu akciju „2 kotača uz vas su jača“ koju je pokrenula Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama „Latice“ iz Koprivnice. U sklopu humanitarne akcije, Tomislav Gregurić  je na biciklu u 16 dana prešao 2300 km diljem Republike Hrvatske. Svoju je vožnju Tomislav posvetio svim osobama s intelektualnim teškoćama i na svojoj ruti prolazio kroz mjesta gdje se nalaze prijateljske udruge udruzi „Latice“. Uz članove, podršku Tomislavu dali su i g. Miroslav Švinger koji je Tomislava dočekao u Duga Resi te biciklom dopratio do Karlovca, predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije gđa. Blaženka Presečan, predstavnici Udruge gluhih i nagluhih Karlovačke županije, Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te Centra za rehabilitaciju Nada;
 • dana 20. kolovoza 2018. godine na Trend TV-u emitirana je emisija MOGU SVE - „2 kotača uz vas su jača“. U sklopu Emisije predstavljen je i rad Udruge Rajska ptica;
 • dana 22. kolovoza 2018. godine Udruga je organizirala jednodnevni izlet u Selce. Uz članove Udruge izletu su se pridružili i korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj;
 • dana 15. rujna 2018. godine članovi Udruge sudjelovali su na drugoj međunarodnoj inkluzivnoj utrci Run of Heart u Jaškovu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj;
 • dana 29. rujna 2018. godine Udruga Rajska ptica  sudjelovala je na desetom Sajmu udruga u organizaciji Grada Karlovca i udruge Carpe Diem
 • dana 22. listopada 2018. godine članovi Udruge prisustvovali su otvorenju 3. izložbe radova korisnika Centra za rehabilitaciju NADA u umjetničkoj galeriji ULAK;
 • dana 22. listopada 2018. godine održana je dramsko-glazbena priredba članova Udruge povodom obilježavanja Dana kruha;
 • dana 27. i 28. listopada 2018. godine dopredsjednica Udruge Marica Palajsa i Krunoslav Palajsa sudjelovali su na team buildingu za predsjednike udruga u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama na Plitvičkim jezerima i Rastokama;
 • dana 06. studenoga 2018. godine u prostoru Udruge organizirano je druženje članova s učenicima Medicinske škole Karlovac;
 • dana 11. studenoga 2018. na poziv fra Krunoslava Alberta župnika iz Presvetog Trojstva članovi Udruge prisustvovali su Sv. misi kojoj su se pridružili članovi zajednice "Vjera i svjetlo" iz Koprivnice i predstavili se dramatizacijom evanđelja. Nakon Sv. mise nastavljeno je druženje s članovima zajednice u vjeronaučnoj dvorani;
 • u razdoblju od 12. studenoga 2018. godine do 14. prosinca 2018. godine ovlašteni neovisni revizor iz tvrtke Hidris d.o.o. izvršio je revizorski uvid u financijske izvještaje Udruge za 2017. godinu;
 • u razdoblju od 26. – 30. studenoga 2018. godine Udruga je organizirala Dane otvorenih vrata povodom obilježavanja 20-e godišnjice rada. U sklopu Dana otvorenih vrata predstavljene su: didaktička, keramička, likovna, cvjećarska i športska radionica te radionica samostalnog stanovanja. Na radionicama su se članovima Udruge i njihovim roditeljima pridružili: učenici Medicinske škole Karlovac, učenici Mješovito industrijsko-obrtničke škole Karlovac smjer pekar; korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, korisnici Centra za rehabilitaciju Nada, učenici drugog razreda Osnovne škole Grabrik, predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije gđa. Blaženka Presečan, voditeljica Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje, udruge, sport i socijalnu skrb gđa. Renata Kučan te djelatnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Karlovca. Povodom obilježavanja 20-e godišnjice rada udrugu je posjetila i zamjenica župana gđa. Vesna Hajsan Dolinar  s pročelnicom Upravnog odjela za školstvo gđom. Marijom Medić;
 • dana 23., 29. i 30. studenoga 2018. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja rukotvorina članova Udruge prigodom božićnih blagdana;
 • dana 29. studenoga 2018. godine predstavnici Udruge: Marica Palajsa, Zlatko Vuljanić i Marko Padežanin sudjelovali su na Konsenzus konferenciji o Lokalnim planovima za osobe s invaliditetom u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije;
 • u razdoblju od 05. do 07. prosinca 2018. godine, 5 predstavnika Udruge boravilo je u Kampu u Tuheljskim toplicama pod nazivom „II – Kvalitetna edukacija udruga - put u nove izazove“ u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Na edukaciji za predsjednike Udruga sudjelovala je Ana Kocanjer, voditelje udruga i tajnike Martina Perković, na edukaciji za zaposlenike u Klubovima Martina Klešić, osobe s intelektualnim teškoćama Daniel Kocanjer te roditelje Stjepan Kocanjer. U sklopu Kampa zaposlenica Udruge Martina Perković održala je prezentaciju te sudionicima Kampa predstavila rad i djelovanje Udruge Rajska ptica;
 • dana 07. prosinca 2018. godine u sklopu Kampa održana je i Redovna sjednica Skupštine Saveza na kojoj je sudjelovala predsjednica Udruge Ana Kocanjer;
 • tijekom prosinca 2018. godine prigodom božićnih blagdana u izlogu Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac izložene su rukotvorine članova Udruge;dana 08. prosinca 2018. godine Udruga je prijavila svoje izloge na natječaj Turističke zajednice grada Karlovca za izbor najljepšeg adventskog izloga. Na natječaj je ukupno pristigla 21 prijava, a izlog Udruge osvojio je prvo mjesto;
 • dana 19. prosinca 2018. godine održana je dramsko-glazbena priredba povodom božićnih i novogodišnjih blagdana te podjela poklon paketa nominalnim članovima Udruge.

 

 

 

 

 

Zadnja Promjena ( Tuesday, 15 January 2019 )
 
« Prethodna   Sljedeća »

Dodatni sadržaji

Vijesti

IZLOŽBA "VOLIM BOJE" 21. 10. 2019. Dana 07. 10. 2019. godine članovi Udruge prisustvovali su otvorenju 4. izložbe radova korisnika Centra za rehabilitaciju NADA u umjetničkoj galeriji ULAK.                       Details...

TEAM BUILDING ISTRA 11. - 13. 10. 2019. U razdoblju od 11. - 13. listopada 2019. godine održan je team building u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama za predsjednike Udruga, zaposlenike saveza i članove Glavnog odbora. Na team buildingu sudjelovala je dopredsjednica naše Udruge Marica Palajsa.   U okviru putovanja organiziran je posjet udruzi INPROMO koja razvija program rada za osobe s invaliditetom gdje izrađuju tekstilne proizvode i pružaju uslugu šivanja po narudžbi. Zatim posjet Centru za inkluziju i podršku u zajednici Labin gdje je prezentiran rad poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama. Sudionici team buildinga razgledali su i Pulu, posjetili Nacionalni park Brijuni te grad Rovinj.   Team building bio je prilika za druženje, upoznavanje te razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.       Details...

Download NFSP!

PRISUSTVOVANJE STRUČNOM SKUPU 10. 10. 2019. Dana 10. listopada 2019. godine, predstavnice Udruge Marica Palajsa, Katica Brletić i Slavica Šimić prisustvovale su Stručnom skupu "Izazovi i mogućnosti rada temeljnih udruga" u organizaciji Hrvatskog saveza udruga invalida rada.                           Details...