Prijava


Zaboravili ste šifru?
Ako još nemate Korisnički račun, možete ga kreirati ovdje.
 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2017. GODINI PDF Ispis E-mail
Rajska ptica   
Monday, 19 March 2018

UVOD:

U cilju transparentnosti rada i poslovanja RAJSKA PTICA – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije sastavlja narativno i financijsko izvješće o svom radu. Izvješće je namijenjeno članovima Udruge, sponzorima i donatorima, budućim korisnicima te široj javnosti.

 

O UDRUZI:

RAJSKA PTICA - Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je neprofitan i nevladin oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja osoba s intelektualnim teškoćama, članova njihovih obitelji, skrbnika i ostalih građana udruženih radi organiziranog promicanja rehabilitacije, socijalizacije, edukacije, inkluzije, osmišljavanja i unapređivanja raznovrsnih oblika rada, zaštite zakonskih i ljudskih prava i drugih oblika skrbi za unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i članova njihovih obitelji. 

 

MISIJA:

Razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s intelektualnim teškoćama te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje u sveukupnom razvoju zajednice.

 

VIZIJA:

Sustav jednakih mogućnosti za sve gdje svaki pojedinac razumije, prihvaća i poštuje različitosti, ali i jednakosti osoba s intelektualnim teškoćama.

 

VRIJEDNOSTI DJELOVANJA:

*       poštivanje ljudskih prava

*       tolerancija i uvažavanje različitosti

*       sloboda izbora

*       nenasilje

*       humanost

*       javnost djelovanja

*       otvorenost za suradnju

*       partnerstvo

*       zajedništvo, otvorena komunikacija i timski rad

*       profesionalnost i etičnost u radu

*       odgovornost prema radu, ugledu, imovini i ljudima

*       transparentnost i ekonomičnost

  

 

UDRUGA RAJSKA PTICA U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2017. – 31. 12. 2017.

 

Predsjednica Udruge: Ana Kocanjer

 

Dopredsjednica Udruge: Marica Palajsa 

 

Glavni odbor:  Ana Kocanjer

                      Andrija Doko

                      Ranka Grčić

                      Andrija Josipović

                      Marica Palajsa

 

Nadzorni odbor: Ružica Cindrić

                        Irena Utvić

                        Zlatko Vuljanić

 

Stegovna komisija: Katica Rebić

                             Slava Šimić

                             Ranka Tomaš

 

 

Zaposlenici Udruge u 2017. godini:

 

Nikolina Bakale Opat, voditelj Kluba Rajska ptica (rodiljni dopust)

Marija Blašković, voditelj Udruge (rodiljni dopust)

Ivana Jazvac, voditelj Udruge od 20. 11. 2017., zamjena za Mariju Blašković

Martina Perković, programski voditelj

Martina Klešić, programski asistent

Ana Šabanagić, administrator tajnik

Nada Dević, kuharica/gerontodomaćica

 

 

STRATEŠKE SMJERNICE UDRUGE (2017. – 2020.):

I. Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama koje žive u roditeljskom domu i nisu obuhvaćene nekim od oblika zbrinjavanja u ustanovama socijalne skrbi.

II. Zagovaranje prava osoba s intelektualnim teškoćama i senzibiliziranje lokalne zajednice o mogućnostima i sposobnostima osoba s intelektualnim teškoćama.

III. Prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

 

KORISNICI UDRUGE:

 

Prema evidenciji koju Udruga vodi sukladno Zakonu o udrugama, na dan 20. 12. 2017. godine Udruga ima 58 nominalnih članova – osobe s intelektualnim teškoćama i 64 redovnih članova – roditelja/skrbnika/udomitelja, članova obitelji osoba s intelektualnim teškoćama odnosno ukupno 122 člana.

 

Od 58 nominalnih članova Udruge, 21 osoba je ženskog (36,20%), a 37 osoba je muškog spola (63,80 %).

 

Od 64 redovnih člana, 47 osoba je ženskog (73,44 %), a 17 osoba je muškog spola (26,56%).

 

Prema podacima iz dokumentacije od 58 nominalnih članova, 40 članova je s područja grada Karlovca, 5 s područja grada Duga Rese, 1 s područja općine Barilović, 3 s područja općine Vojnić, 2 s područja općine Generalski stol, 2 s područja općine Lasinja, 2 s područja općine Netretić, 2 s područja općine Draganić te 1 s područja općine Krnjak.

 

Od 58 nominalnih članova, 53 članova živi u obiteljskom/roditeljskom domu, 1 osoba živi u udomiteljskoj obitelji, 2 osobe koriste uslugu smještaja u instituciji, a 2 uslugu organiziranog stanovanja uz podršku.

  

U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU UDRUGA JE PROVELA I PROVODI SLIJEDEĆE PROGRAME/PROJEKTE/PODRŠKE:

 

Uz podršku je lakše – drugi dio  III. godine provedbe trogodišnjeg programa (01. 01. 2017. – 31. 05. 2017) odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj programa je:

 

Doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama kroz razvoj i širenje mreže potrebnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Karlovačke županije.

 

Specifični ciljevi:

 

*       Unapređenje neovisnog življenja osoba s intelektualnim teškoćama u vlastitom domu kroz pružanje usluga mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama.

 

*       Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji kroz pružanje rehabilitacijskih usluga: stručnog tretmana logopeda i fizioterapeuta.

 

*       Jačanje kapaciteta udruge za pružanje socijalnih usluga.

 

Korak po korak do samostalnijeg života u zajednici – prvi dio  I. godine provedbe trogodišnjeg programa (01. 06. 2017. – 31. 05. 2020.) odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj programa je:

Doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama kroz razvoj i širenje mreže potrebnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Karlovačke županije.

 

Specifični ciljevi:

Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama provođenjem organiziranih aktivnosti koje doprinose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice u Klubu Rajska ptica.

 

Unapređenje neovisnog življenja osoba s intelektualnim teškoćama u vlastitom domu kroz pružanje usluga mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama.

 

Razvoj sustava stručne podrške obiteljima osoba s intelektualnim teškoćama.

 

 

Karlovačka županija i Grad Karlovac – jednogodišnji projekt (2017.) – sufinanciranje radionica Kluba Rajska ptica

 

Opći cilj:

 

Doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama, prevenciji institucionalizacije te uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u svakodnevni život društvene zajednice kao ravnopravnih članova.

Specifični ciljevi:

 

*       Povećati spoznajno-društvene, interesno-kreativne i emocionalno-socijalne kompetencije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

*       Osigurati dostupnost radno-produktivnih, kreativnih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama.

 

*       Osigurati kvalitetno i svrsishodno provođenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama.

 

*       Omogućiti uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u aktivnosti društvene zajednice.

 

*       Promovirati rad Udruge u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

 

 

Institucionalna podrška – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – druga godina provedbe (2017.)

 

Osnovni cilj podrške je osiguravanje razvoja i stabilizacije Udruge u razdoblju od 2016. – 2018. godine.

 

U okviru podrške sufinanciraju se plaće dva zaposlenika Udruge – voditelja Udruge i administratora/tajnika te troškovi: struje, grijanja, komunalija (voda i odvodnja, komunalna naknada, naknada za vode, čistoća), pričuva, usluge komunikacije, poštanski troškovi, RTV pristojba, bankovni troškovi, troškovi uredskog materijala, knjigovodstvenog servisa, osiguranja prostora i imovine, održavanja računalnih programa za knjigovodstvo neprofitnih organizacija te revizije poslovanja Udruge.

 

 

Institucionalna podrška – Karlovačka Županija i Grad Karlovac – druga godina provedbe (2017.)

 

Opći cilj:

 

Povećati učinkovitost i sposobnost Udruge za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji u razdoblju od 2016. – 2018. godine.

 

Odobrenim sredstvima sufinancira se plaća administratora/tajnika.

  

TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA:

 • kontinuirano su se održavale radno – produktivne, kreativne, edukativne i rekreativne radionice za osobe s intelektualnim teškoćama (keramička, likovna, cvjećarska, krojačka, didaktička, dramska, glazbena, sportska, informatička, radionica samostalnog stanovanja) te pružale usluge mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima; usluge fizikalne terapije i usluge logopeda;
 • dana 16. veljače 2017. godine održana je dramsko - glazbena priredba članova Udruge povodom Dana zaljubljenih i ples pod maskama;
 • dana 30. i 31. ožujka te 06., 07., 12., 13. i 14. travnja 2017. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja unikatnih radova članova Udruge s tematikom Uskrsa;
 • tijekom travnja 2017. godine Udruga je sudjelovala na Izložbi pisanica i cvijeća u organizaciji Franjevačkog samostana i Humanitarne radionice „Ozračje ljubavi“. Izlog Trgovačko-ugostiteljske škole krasile su rukotvorine članova Udruge izrađene na kreativnom radionicama;
 • dana 16. svibnja 2017. godine, 52 osobe - članovi Udruge, njihovi roditelji, voditelji i djelatnici Centra za odgoj djece i mladih Karlovac prisustvovali su obilježavanju 60-te obljetnice rada Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim teškoćama. Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama obilježio je svoju obljetnicu rada i Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama scečanim koncertom u Velikoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog; tom prigodom osnivačici Udruge gđa. Katiji Baničević uručena je Zlatna plaketa za dugogodišnju suradnju i podršku Savezu;
 • dana 18. svibnja 2017. godine članovi Udruge i njihovi roditelji posjetili su Aquatiku - Slatkovodni akvarij u Karlovcu;
 • dana 27. svibnja 2017. godine Udruga je sudjelovala na VIII. Susretima klubova osoba s intelektualnim teškoćama u Pločama. Susret je organizirao Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U okviru događanja održana su sportska natjecanja prilagođena osobama s intelektualnim teškoćama, a sudjelovale su osobe s intelektualnim teškoćama iz 15 udruga članica Saveza. Udrugu su predstavljali: Marijana Orečić, Željka Tomaš, Denis Belavić, Dragan Katić, Daniel Kocanjer, Marko Padežanin i Krunoslav Palajsa;
 • u razdoblju od 01. lipnja 2017. godine do 13. srpnja 2017. godine Udruga je sudjelovala na Ljetnoj izložbi umjetničkih slika, suvenira, rukotvorina i etno predmeta u izlozima Radićeve ulice u organizaciji Franjevačkog samostana i Humanitarne radionice „Ozračje ljubavi“;
 • dana 08. lipnja 2017. godine Udrugu su posjetili članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama „Ivančica“ iz Zaprešića;
 • dana 12. lipnja 2017. godine, u prostoru Udruge održana je dramsko-glazbena priredba članova Udruge;
 • u razdoblju od 24. 06. – 30. 06. 2017. godine organizirano je ljetovanje za 31 osobu u Privlaci  kod Zadra;
 • u vremenu od 01. 08. – 04. 08. 2017. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Ozren Cikuša s voditeljicom Martinom Perković sudjelovali su na edukativnoj radionici „Govorimo znakovno“ u Gradskoj knjižnici u organizaciji Udruge gluhih i nagluhih Karlovačke županije;
 • dana 02. rujna 2017. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Krunoslav Palajsa u pratnji Marice Palajsa sudjelovali su na prvoj međunarodnoj inkluzivnoj utrci Run of Heart u Jaškovu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj;
 • dana 30. rujna 2017. godine Udruga je sudjelovala na Sajmu udruga u organizaciji Grada Karlovca i udruge Carpe Diem;
 • dana 25. listopada 2017. godine održana je dramsko-glazbena priredba članova Udruge povodom obilježavanja Dana kruha;
 • u razdoblju od 20. – 22. studenog 2017. godine te 04. i 05. prosinca 2017. godine zaposlenice Udruge Martina Perković i Ana Šabanagić sudjelovale su na edukacijskom modulu: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičkog okvira te Pisanje prijedloga projekta za Europski socijalni fond u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke;
 • dana 23., 24. i 30. studenog 2017. te 01. prosinca 2017. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja rukotvorina članova Udruge prigodom božićnih blagdana;
 • u razdoblju od 24. studenog 2017. godine do 20. prosinca 2017. godine ovlašteni neovisni revizor iz tvrtke Hidris d.o.o. izvršio je revizorski uvid u financijske izvještaje Udruge za 2016. godinu;
 • dana 04. prosinca 2017. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Marko Padežanin u pratnji Marice Palajsa i Martine Perković sudjelovali su na X. Konferenciji pružatelja usluga osobama s invaliditetom „Retrospektiva jednog desteljeća rada sa i za osobe s invaliditetom“ u kongresnoj dvorani restorana Kristal u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije;
 • dana 08. prosinca 2017. godine članovi Udruge sudjelovali su na VI. Državnom stolnoteniskom natjecanju osoba s intelektualnim teškoćama „Hendi Ping“ u Zagrebu. Udrugu su predstavljali: Martina Brletić, Marijana Orečić, Željka Tomaš, Dragan Katić, Branko Meštrović, Daniel Kocanjer, Kristijan Kramarić i Marko Padežanin. Naši su predstavnici u b kategoriji osvojili dvije medalje: srebrnu – Branko Meštrović i brončanu – Daniel Kocanjer. Nakon natjecanja, 26 osoba - članovi Udruge i njihovi roditelji posjetili su Advent u Zagrebu;
 • u razdoblju od 15. – 17. prosinca 2017. godine, 4 predstavnika Udruge boravila su u Kampu u Tuheljskim toplicama pod nazivom „II – Kvalitetna edukacija udruga - put u nove izazove“ u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Na edukaciji za voditelje udruga i tajnike sudjelovala je Martina Perković, na edukaciji za zaposlenike u Klubovima Martina Klešić, osobe s intelektualnim teškoćama Krunoslav Palajsa te roditelje Marica Palajsa. U skloopu Kampa održana je i Redovna sjednica Skupštine Saveza na kojoj je uz punomoć predsjednice Udruge Ane Kocanjer sudjelovala Marica Palajsa;
 • dana 20. prosinca 2017. godine održana je dramsko-glazbena priredba povodom božićnih i novogodišnjih blagdana te podjela poklon paketa nominalnim članovima Udruge;
 • dana 22. prosinca 2017. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja rukotvorina članova Udruge prigodom božićnih blagdana;
 • tijekom prosinca 2017. godine prigodom božićnih blagdana Franjevački samostan i Humanitarna radionica „Ozračje ljubavi“ organizirali su prigodnu izložbu božićnih jaslica na kojoj su sa svojim rukotvorinama sudjelovali i članovi Udruge.
 
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.

 

 

3. PRIHODI: 690.140 kn

   

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga: 5.960 kn

3111 Prihodi od prodaje roba: 5.960 kn

 

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa: 2.160 kn

3211 Članarine: 2.160 kn

 

33 Prihodi po posebnim propisima: 588.008 kn

3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna: 466.424 kn

3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora: 121.584 kn

 

34 Prihodi od imovine: 54 kn 

3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju: 54 kn  

 

35 Prihodi od donacija: 67.220 kn

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalnih pravnih osoba: 100 kn

354 Prihodi od građana i kućanstava: 18.720 kn 

355 Ostali prihodi od donacija: 48.400 kn 

 

36 Ostali prihodi: 26.740 kn

361 Prihodi od naknade šteta i refundacija: 25.000 kn

363 Ostali nespomenuti prihodi: 1.740 kn 

  

 

4. RASHODI: 593.527 kn

 

41 Rashodi za radnike: 310.810 kn  

411 Plaće: 266.054 kn

413 Doprinosi na plaće: 44.756 kn

 

42 Materijalni rashodi: 263.278 kn 

421 Naknade troškova radnicima (sl. putovanja): 2.297 kn 

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa: 33.248 kn

 

425 Rashodi za usluge: 151.917 kn 

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza: 37.808 kn 

4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: 4.442 kn

4254 Komunalne usluge: 29.696 kn

4256 Zdravstvene i veterinarske usluge: 380 kn

4257 Intelektualne i osobne usluge: 8.375 kn

4259 Ostale usluge: 71.216 kn 

 

426 Rashodi za materijal i energiju: 63.990 kn

4261 Uredski materija i ostali materijalni rashodi: 3.381 kn

4262 Materijal i sirovine: 51.826 kn

4263 Energija: 8.783 kn

 

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi: 11.826 kn 

4291 Premije osiguranja: 1.674 kn

4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi: 10.152 kn

 

43 Rashodi amortizacije: 12.181 kn 

 

44 Financijski rashodi: 5.958 kn

 443 Ostali financijski rashodi: 5.958 kn

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa: 2.685 kn

4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi: 3.273 kn 

 

46 Ostali rashodi: 1.300 kn 

 

 

UKUPNI RASHODI: 593.527 kn

VIŠAK PRIHODA: 96.613 kn

MANJAK PRIHODA: 0 kn

VIŠAK PRIHODA PRENESENI: 217.369 kn

VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU: 313.982 kn 

 

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU 2017.: 304.754 kn

UKUPNI PRILJEVI NA NOVČANE RAČUNE I BLAGAJNE: 640.700 kn

UKUPNI ODLJEVI S NOVČANIH RAČUNA I BLAGAJNI: 576.742 kn

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU 2017.: 368.712 kn

 

PROSJEČAN BROJ RADNIKA NA OSNOVI SATA RADA: 6

 

Zadnja Promjena ( Monday, 19 March 2018 )
 
« Prethodna   Sljedeća »

Dodatni sadržaji

Vijesti

IZLOŽBA "VOLIM BOJE" 22. 10. 2018. Dana 22. 10. 2018. godine članovi Udruge prisustvovali su otvorenju 3. izložbe radova korisnika Centra za rehabilitaciju NADA u umjetničkoj galeriji ULAK.                                                       Details...

SAJAM UDRUGA 29. 09. 2018. Dana 29. rujna 2018. godine Udruga Rajska ptica  sudjelovala je na desetom Sajmu udruga u organizaciji Grada Karlovca i udruge Carpe Diem.   Grad Karlovac i udruga Carpe Diem organizirali su Sajam udruga s ciljem promocije lokalnih udruga raznih djelatnosti, kako bi se u njihovo djelovanje uključio što veći broj građana. Jedan od ciljeva Sajma bio je i stvoriti priliku za razmjenu iskustava i kontakata među udrugama.   Udruga Rajska ptica prezentirala je unikatne rukotvorine članova izrađene na keramičkoj, cvjećarskoj i krojačkoj radionici.                           Details...

Download NFSP!

MEĐUNARODNA INKLUZIVNA UTRKA RUN OF HEART 15. 09. 2018. Dana 15. rujna 2018. godine članovi Udruge sudjelovali su na drugoj međunarodnoj inkluzivnoj utrci Run of Heart u Jaškovu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj.                                                             Details...