Prijava


Zaboravili ste šifru?
Ako još nemate Korisnički račun, možete ga kreirati ovdje.
 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2017. GODINI PDF Ispis E-mail
Rajska ptica   
Monday, 19 March 2018

UVOD:

U cilju transparentnosti rada i poslovanja RAJSKA PTICA – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije sastavlja narativno i financijsko izvješće o svom radu. Izvješće je namijenjeno članovima Udruge, sponzorima i donatorima, budućim korisnicima te široj javnosti.

 

O UDRUZI:

RAJSKA PTICA - Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je neprofitan i nevladin oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja osoba s intelektualnim teškoćama, članova njihovih obitelji, skrbnika i ostalih građana udruženih radi organiziranog promicanja rehabilitacije, socijalizacije, edukacije, inkluzije, osmišljavanja i unapređivanja raznovrsnih oblika rada, zaštite zakonskih i ljudskih prava i drugih oblika skrbi za unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i članova njihovih obitelji. 

 

MISIJA:

Razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s intelektualnim teškoćama te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje u sveukupnom razvoju zajednice.

 

VIZIJA:

Sustav jednakih mogućnosti za sve gdje svaki pojedinac razumije, prihvaća i poštuje različitosti, ali i jednakosti osoba s intelektualnim teškoćama.

 

VRIJEDNOSTI DJELOVANJA:

*       poštivanje ljudskih prava

*       tolerancija i uvažavanje različitosti

*       sloboda izbora

*       nenasilje

*       humanost

*       javnost djelovanja

*       otvorenost za suradnju

*       partnerstvo

*       zajedništvo, otvorena komunikacija i timski rad

*       profesionalnost i etičnost u radu

*       odgovornost prema radu, ugledu, imovini i ljudima

*       transparentnost i ekonomičnost

  

 

UDRUGA RAJSKA PTICA U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2017. – 31. 12. 2017.

 

Predsjednica Udruge: Ana Kocanjer

 

Dopredsjednica Udruge: Marica Palajsa 

 

Glavni odbor:  Ana Kocanjer

                      Andrija Doko

                      Ranka Grčić

                      Andrija Josipović

                      Marica Palajsa

 

Nadzorni odbor: Ružica Cindrić

                        Irena Utvić

                        Zlatko Vuljanić

 

Stegovna komisija: Katica Rebić

                             Slava Šimić

                             Ranka Tomaš

 

 

Zaposlenici Udruge u 2017. godini:

 

Nikolina Bakale Opat, voditelj Kluba Rajska ptica (rodiljni dopust)

Marija Blašković, voditelj Udruge (rodiljni dopust)

Ivana Jazvac, voditelj Udruge od 20. 11. 2017., zamjena za Mariju Blašković

Martina Perković, programski voditelj

Martina Klešić, programski asistent

Ana Šabanagić, administrator tajnik

Nada Dević, kuharica/gerontodomaćica

 

 

STRATEŠKE SMJERNICE UDRUGE (2017. – 2020.):

I. Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama koje žive u roditeljskom domu i nisu obuhvaćene nekim od oblika zbrinjavanja u ustanovama socijalne skrbi.

II. Zagovaranje prava osoba s intelektualnim teškoćama i senzibiliziranje lokalne zajednice o mogućnostima i sposobnostima osoba s intelektualnim teškoćama.

III. Prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

 

KORISNICI UDRUGE:

 

Prema evidenciji koju Udruga vodi sukladno Zakonu o udrugama, na dan 20. 12. 2017. godine Udruga ima 58 nominalnih članova – osobe s intelektualnim teškoćama i 64 redovnih članova – roditelja/skrbnika/udomitelja, članova obitelji osoba s intelektualnim teškoćama odnosno ukupno 122 člana.

 

Od 58 nominalnih članova Udruge, 21 osoba je ženskog (36,20%), a 37 osoba je muškog spola (63,80 %).

 

Od 64 redovnih člana, 47 osoba je ženskog (73,44 %), a 17 osoba je muškog spola (26,56%).

 

Prema podacima iz dokumentacije od 58 nominalnih članova, 40 članova je s područja grada Karlovca, 5 s područja grada Duga Rese, 1 s područja općine Barilović, 3 s područja općine Vojnić, 2 s područja općine Generalski stol, 2 s područja općine Lasinja, 2 s područja općine Netretić, 2 s područja općine Draganić te 1 s područja općine Krnjak.

 

Od 58 nominalnih članova, 53 članova živi u obiteljskom/roditeljskom domu, 1 osoba živi u udomiteljskoj obitelji, 2 osobe koriste uslugu smještaja u instituciji, a 2 uslugu organiziranog stanovanja uz podršku.

  

U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU UDRUGA JE PROVELA I PROVODI SLIJEDEĆE PROGRAME/PROJEKTE/PODRŠKE:

 

Uz podršku je lakše – drugi dio  III. godine provedbe trogodišnjeg programa (01. 01. 2017. – 31. 05. 2017) odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj programa je:

 

Doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama kroz razvoj i širenje mreže potrebnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Karlovačke županije.

 

Specifični ciljevi:

 

*       Unapređenje neovisnog življenja osoba s intelektualnim teškoćama u vlastitom domu kroz pružanje usluga mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama.

 

*       Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji kroz pružanje rehabilitacijskih usluga: stručnog tretmana logopeda i fizioterapeuta.

 

*       Jačanje kapaciteta udruge za pružanje socijalnih usluga.

 

Korak po korak do samostalnijeg života u zajednici – prvi dio  I. godine provedbe trogodišnjeg programa (01. 06. 2017. – 31. 05. 2020.) odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj programa je:

Doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama kroz razvoj i širenje mreže potrebnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Karlovačke županije.

 

Specifični ciljevi:

Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama provođenjem organiziranih aktivnosti koje doprinose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice u Klubu Rajska ptica.

 

Unapređenje neovisnog življenja osoba s intelektualnim teškoćama u vlastitom domu kroz pružanje usluga mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama.

 

Razvoj sustava stručne podrške obiteljima osoba s intelektualnim teškoćama.

 

 

Karlovačka županija i Grad Karlovac – jednogodišnji projekt (2017.) – sufinanciranje radionica Kluba Rajska ptica

 

Opći cilj:

 

Doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama, prevenciji institucionalizacije te uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u svakodnevni život društvene zajednice kao ravnopravnih članova.

Specifični ciljevi:

 

*       Povećati spoznajno-društvene, interesno-kreativne i emocionalno-socijalne kompetencije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

*       Osigurati dostupnost radno-produktivnih, kreativnih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama.

 

*       Osigurati kvalitetno i svrsishodno provođenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama.

 

*       Omogućiti uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u aktivnosti društvene zajednice.

 

*       Promovirati rad Udruge u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

 

 

Institucionalna podrška – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – druga godina provedbe (2017.)

 

Osnovni cilj podrške je osiguravanje razvoja i stabilizacije Udruge u razdoblju od 2016. – 2018. godine.

 

U okviru podrške sufinanciraju se plaće dva zaposlenika Udruge – voditelja Udruge i administratora/tajnika te troškovi: struje, grijanja, komunalija (voda i odvodnja, komunalna naknada, naknada za vode, čistoća), pričuva, usluge komunikacije, poštanski troškovi, RTV pristojba, bankovni troškovi, troškovi uredskog materijala, knjigovodstvenog servisa, osiguranja prostora i imovine, održavanja računalnih programa za knjigovodstvo neprofitnih organizacija te revizije poslovanja Udruge.

 

 

Institucionalna podrška – Karlovačka Županija i Grad Karlovac – druga godina provedbe (2017.)

 

Opći cilj:

 

Povećati učinkovitost i sposobnost Udruge za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji u razdoblju od 2016. – 2018. godine.

 

Odobrenim sredstvima sufinancira se plaća administratora/tajnika.

  

TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA:

 • kontinuirano su se održavale radno – produktivne, kreativne, edukativne i rekreativne radionice za osobe s intelektualnim teškoćama (keramička, likovna, cvjećarska, krojačka, didaktička, dramska, glazbena, sportska, informatička, radionica samostalnog stanovanja) te pružale usluge mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima; usluge fizikalne terapije i usluge logopeda;
 • dana 16. veljače 2017. godine održana je dramsko - glazbena priredba članova Udruge povodom Dana zaljubljenih i ples pod maskama;
 • dana 30. i 31. ožujka te 06., 07., 12., 13. i 14. travnja 2017. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja unikatnih radova članova Udruge s tematikom Uskrsa;
 • tijekom travnja 2017. godine Udruga je sudjelovala na Izložbi pisanica i cvijeća u organizaciji Franjevačkog samostana i Humanitarne radionice „Ozračje ljubavi“. Izlog Trgovačko-ugostiteljske škole krasile su rukotvorine članova Udruge izrađene na kreativnom radionicama;
 • dana 16. svibnja 2017. godine, 52 osobe - članovi Udruge, njihovi roditelji, voditelji i djelatnici Centra za odgoj djece i mladih Karlovac prisustvovali su obilježavanju 60-te obljetnice rada Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim teškoćama. Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama obilježio je svoju obljetnicu rada i Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama scečanim koncertom u Velikoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog; tom prigodom osnivačici Udruge gđa. Katiji Baničević uručena je Zlatna plaketa za dugogodišnju suradnju i podršku Savezu;
 • dana 18. svibnja 2017. godine članovi Udruge i njihovi roditelji posjetili su Aquatiku - Slatkovodni akvarij u Karlovcu;
 • dana 27. svibnja 2017. godine Udruga je sudjelovala na VIII. Susretima klubova osoba s intelektualnim teškoćama u Pločama. Susret je organizirao Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U okviru događanja održana su sportska natjecanja prilagođena osobama s intelektualnim teškoćama, a sudjelovale su osobe s intelektualnim teškoćama iz 15 udruga članica Saveza. Udrugu su predstavljali: Marijana Orečić, Željka Tomaš, Denis Belavić, Dragan Katić, Daniel Kocanjer, Marko Padežanin i Krunoslav Palajsa;
 • u razdoblju od 01. lipnja 2017. godine do 13. srpnja 2017. godine Udruga je sudjelovala na Ljetnoj izložbi umjetničkih slika, suvenira, rukotvorina i etno predmeta u izlozima Radićeve ulice u organizaciji Franjevačkog samostana i Humanitarne radionice „Ozračje ljubavi“;
 • dana 08. lipnja 2017. godine Udrugu su posjetili članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama „Ivančica“ iz Zaprešića;
 • dana 12. lipnja 2017. godine, u prostoru Udruge održana je dramsko-glazbena priredba članova Udruge;
 • u razdoblju od 24. 06. – 30. 06. 2017. godine organizirano je ljetovanje za 31 osobu u Privlaci  kod Zadra;
 • u vremenu od 01. 08. – 04. 08. 2017. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Ozren Cikuša s voditeljicom Martinom Perković sudjelovali su na edukativnoj radionici „Govorimo znakovno“ u Gradskoj knjižnici u organizaciji Udruge gluhih i nagluhih Karlovačke županije;
 • dana 02. rujna 2017. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Krunoslav Palajsa u pratnji Marice Palajsa sudjelovali su na prvoj međunarodnoj inkluzivnoj utrci Run of Heart u Jaškovu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj;
 • dana 30. rujna 2017. godine Udruga je sudjelovala na Sajmu udruga u organizaciji Grada Karlovca i udruge Carpe Diem;
 • dana 25. listopada 2017. godine održana je dramsko-glazbena priredba članova Udruge povodom obilježavanja Dana kruha;
 • u razdoblju od 20. – 22. studenog 2017. godine te 04. i 05. prosinca 2017. godine zaposlenice Udruge Martina Perković i Ana Šabanagić sudjelovale su na edukacijskom modulu: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičkog okvira te Pisanje prijedloga projekta za Europski socijalni fond u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke;
 • dana 23., 24. i 30. studenog 2017. te 01. prosinca 2017. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja rukotvorina članova Udruge prigodom božićnih blagdana;
 • u razdoblju od 24. studenog 2017. godine do 20. prosinca 2017. godine ovlašteni neovisni revizor iz tvrtke Hidris d.o.o. izvršio je revizorski uvid u financijske izvještaje Udruge za 2016. godinu;
 • dana 04. prosinca 2017. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Marko Padežanin u pratnji Marice Palajsa i Martine Perković sudjelovali su na X. Konferenciji pružatelja usluga osobama s invaliditetom „Retrospektiva jednog desteljeća rada sa i za osobe s invaliditetom“ u kongresnoj dvorani restorana Kristal u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije;
 • dana 08. prosinca 2017. godine članovi Udruge sudjelovali su na VI. Državnom stolnoteniskom natjecanju osoba s intelektualnim teškoćama „Hendi Ping“ u Zagrebu. Udrugu su predstavljali: Martina Brletić, Marijana Orečić, Željka Tomaš, Dragan Katić, Branko Meštrović, Daniel Kocanjer, Kristijan Kramarić i Marko Padežanin. Naši su predstavnici u b kategoriji osvojili dvije medalje: srebrnu – Branko Meštrović i brončanu – Daniel Kocanjer. Nakon natjecanja, 26 osoba - članovi Udruge i njihovi roditelji posjetili su Advent u Zagrebu;
 • u razdoblju od 15. – 17. prosinca 2017. godine, 4 predstavnika Udruge boravila su u Kampu u Tuheljskim toplicama pod nazivom „II – Kvalitetna edukacija udruga - put u nove izazove“ u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Na edukaciji za voditelje udruga i tajnike sudjelovala je Martina Perković, na edukaciji za zaposlenike u Klubovima Martina Klešić, osobe s intelektualnim teškoćama Krunoslav Palajsa te roditelje Marica Palajsa. U skloopu Kampa održana je i Redovna sjednica Skupštine Saveza na kojoj je uz punomoć predsjednice Udruge Ane Kocanjer sudjelovala Marica Palajsa;
 • dana 20. prosinca 2017. godine održana je dramsko-glazbena priredba povodom božićnih i novogodišnjih blagdana te podjela poklon paketa nominalnim članovima Udruge;
 • dana 22. prosinca 2017. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja rukotvorina članova Udruge prigodom božićnih blagdana;
 • tijekom prosinca 2017. godine prigodom božićnih blagdana Franjevački samostan i Humanitarna radionica „Ozračje ljubavi“ organizirali su prigodnu izložbu božićnih jaslica na kojoj su sa svojim rukotvorinama sudjelovali i članovi Udruge.
 
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.

 

 

3. PRIHODI: 690.140 kn

   

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga: 5.960 kn

3111 Prihodi od prodaje roba: 5.960 kn

 

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa: 2.160 kn

3211 Članarine: 2.160 kn

 

33 Prihodi po posebnim propisima: 588.008 kn

3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna: 466.424 kn

3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora: 121.584 kn

 

34 Prihodi od imovine: 54 kn 

3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju: 54 kn  

 

35 Prihodi od donacija: 67.220 kn

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalnih pravnih osoba: 100 kn

354 Prihodi od građana i kućanstava: 18.720 kn 

355 Ostali prihodi od donacija: 48.400 kn 

 

36 Ostali prihodi: 26.740 kn

361 Prihodi od naknade šteta i refundacija: 25.000 kn

363 Ostali nespomenuti prihodi: 1.740 kn 

  

 

4. RASHODI: 593.527 kn

 

41 Rashodi za radnike: 310.810 kn  

411 Plaće: 266.054 kn

413 Doprinosi na plaće: 44.756 kn

 

42 Materijalni rashodi: 263.278 kn 

421 Naknade troškova radnicima (sl. putovanja): 2.297 kn 

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa: 33.248 kn

 

425 Rashodi za usluge: 151.917 kn 

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza: 37.808 kn 

4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: 4.442 kn

4254 Komunalne usluge: 29.696 kn

4256 Zdravstvene i veterinarske usluge: 380 kn

4257 Intelektualne i osobne usluge: 8.375 kn

4259 Ostale usluge: 71.216 kn 

 

426 Rashodi za materijal i energiju: 63.990 kn

4261 Uredski materija i ostali materijalni rashodi: 3.381 kn

4262 Materijal i sirovine: 51.826 kn

4263 Energija: 8.783 kn

 

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi: 11.826 kn 

4291 Premije osiguranja: 1.674 kn

4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi: 10.152 kn

 

43 Rashodi amortizacije: 12.181 kn 

 

44 Financijski rashodi: 5.958 kn

 443 Ostali financijski rashodi: 5.958 kn

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa: 2.685 kn

4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi: 3.273 kn 

 

46 Ostali rashodi: 1.300 kn 

 

 

UKUPNI RASHODI: 593.527 kn

VIŠAK PRIHODA: 96.613 kn

MANJAK PRIHODA: 0 kn

VIŠAK PRIHODA PRENESENI: 217.369 kn

VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU: 313.982 kn 

 

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU 2017.: 304.754 kn

UKUPNI PRILJEVI NA NOVČANE RAČUNE I BLAGAJNE: 640.700 kn

UKUPNI ODLJEVI S NOVČANIH RAČUNA I BLAGAJNI: 576.742 kn

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU 2017.: 368.712 kn

 

PROSJEČAN BROJ RADNIKA NA OSNOVI SATA RADA: 6

 

Zadnja Promjena ( Monday, 19 March 2018 )
 
« Prethodna   Sljedeća »

Dodatni sadržaji

Vijesti

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2018. GODINI UVOD: U cilju transparentnosti rada i poslovanja RAJSKA PTICA – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije sastavlja narativno i financijsko izvješće o svom radu. Izvješće je namijenjeno članovima Udruge, sponzorima i donatorima, budućim korisnicima te široj javnosti.   O UDRUZI: RAJSKA PTICA - Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je neprofitan i nevladin oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja osoba s intelektualnim teškoćama, članova njihovih obitelji, skrbnika i ostalih građana udruženih radi organiziranog promicanja rehabilitacije, socijalizacije, edukacije, inkluzije, osmišljavanja i unapređivanja raznovrsnih oblika rada, zaštite zakonskih i ljudskih prava i drugih oblika skrbi za unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i članova njihovih obitelji.    MISIJA: Razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s intelektualnim teškoćama te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje u sveukupnom razvoju zajednice.   VIZIJA: Sustav jednakih mogućnosti za sve gdje svaki pojedinac razumije, prihvaća i poštuje različitosti, ali i jednakosti osoba s intelektualnim teškoćama.   VRIJEDNOSTI DJELOVANJA: *        poštivanje ljudskih prava *        tolerancija i uvažavanje različitosti *        sloboda izbora *        nenasilje *        humanost *        javnost djelovanja *        otvorenost za suradnju *        partnerstvo *        zajedništvo, otvorena komunikacija i timski rad *        profesionalnost i etičnost u radu *        odgovornost prema radu, ugledu, imovini i ljudima *        transparentnost i ekonomičnost       UDRUGA RAJSKA PTICA U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2018. – 20. 12. 2018.   Predsjednica Udruge: Ana Kocanjer Dopredsjednica Udruge: Marica Palajsa   Glavni odbor:  Ana Kocanjer                         Andrija Doko                         Ranka Grčić                         Andrija Josipović                         Marica Palajsa   Nadzorni odbor: Ružica Cindrić                            Irena Utvić                            Zlatko Vuljanić   Stegovna komisija: Katica Rebić                                Slava Šimić                                Ranka Tomaš     Zaposlenici Udruge u 2018. godini: Nikolina Bakale Opat, voditelj Kluba Rajska ptica Marija Blašković, voditelj Udruge (rodiljni dopust) Ivana Jazvac, voditelj Udruge do 31. 05. 2018. Martina Perković, programski voditelj Martina Klešić, programski asistent Ana Šabanagić, administrator tajnik Nada Dević, kuharica/gerontodomaćica     STRATEŠKE SMJERNICE UDRUGE (2017. – 2020.):   I. Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama koje žive u roditeljskom domu i nisu obuhvaćene nekim od oblika zbrinjavanja u ustanovama socijalne skrbi. II. Zagovaranje prava osoba s intelektualnim teškoćama i senzibiliziranje lokalne zajednice o mogućnostima i sposobnostima osoba s intelektualnim teškoćama. III. Prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama.     ČLANOVI UDRUGE:   Prema evidenciji koju Udruga vodi sukladno Zakonu o udrugama, na dan 20. 12. 2018. godine Udruga ima 60 nominalnih članova – osobe s intelektualnim teškoćama i 61 redovnog člana – roditelja/skrbnika/udomitelja, članova obitelji osoba s intelektualnim teškoćama odnosno ukupno 121 člana.   Od 60 nominalnih članova Udruge, 21 osoba je ženskog (35,00%), a 39 osoba je muškog spola (65,00 %).   Od 61 redovnog člana, 48 osoba je ženskog (78,69 %), a 13 osoba je muškog spola (21,31%).   Prema podacima iz dokumentacije od 60 nominalnih članova, 41 član je s područja grada Karlovca, 5 s područja grada Duga Rese, 1 s područja općine Barilović, 3 s područja općine Vojnić, 1 s područja općine Generalski stol, 2 s područja općine Lasinja, 2 s područja općine Netretić, 2 s područja općine Draganić, 1 s područja grada Ozlja, 1 s područja općine Krnjak,  te 1 s područja grada Jasterbarsko.   Od 60 nominalnih članova, 55 članova živi u obiteljskom/roditeljskom domu, 1 osoba živi u udomiteljskoj obitelji, 1 osoba koristi uslugu smještaja u instituciji, a 3 uslugu organiziranog stanovanja uz podršku.     U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU UDRUGA JE PROVELA I PROVODI SLJEDEĆE PROGRAME/PROJEKTE/PODRŠKE:   Korak po korak do samostalnijeg života u zajednici – drugi dio I. godine i prvi dio II. godine provedbe trogodišnjeg programa (01. 06. 2017. – 31. 05. 2020.) odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Opći cilj programa je: Doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama kroz razvoj i širenje mreže potrebnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Karlovačke županije.   Specifični ciljevi: Unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama provođenjem organiziranih aktivnosti koje doprinose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice u Klubu Rajska ptica.   Unapređenje neovisnog življenja osoba s intelektualnim teškoćama u vlastitom domu kroz pružanje usluga mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnim životnim situacijama.   Razvoj sustava stručne podrške obiteljima osoba s intelektualnim teškoćama.     Karlovačka županija, Grad Karlovac, Gradska Toplana d.o.o. i Inkasator Karlovac d.o.o. – jednogodišnji projekti (2018.) – sufinanciranje radionica Kluba Rajska ptica   Opći cilj:   Doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama, prevenciji institucionalizacije te uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u svakodnevni život društvene zajednice kao ravnopravnih članova.   Specifični ciljevi:   *        Povećati spoznajno-društvene, interesno-kreativne i emocionalno-socijalne kompetencije osoba s intelektualnim teškoćama.   *        Osigurati dostupnost radno-produktivnih, kreativnih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama.   *        Osigurati kvalitetno i svrsishodno provođenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama.   *        Omogućiti uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u aktivnosti društvene zajednice.   *        Promovirati rad Udruge u lokalnoj i regionalnoj zajednici.     Institucionalna podrška – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – treća godina provedbe (2018.)   Osnovni cilj podrške je osiguravanje razvoja i stabilizacije Udruge u razdoblju od 2016. – 2018. godine.   U okviru podrške sufinanciraju se plaće dva zaposlenika Udruge – voditelja Udruge i administratora/tajnika te troškovi: struje, grijanja, komunalija (voda i odvodnja, komunalna naknada, naknada za vode, čistoća), pričuva, usluge komunikacije, poštanski troškovi, RTV pristojba, bankovni troškovi, troškovi uredskog materijala, knjigovodstvenog servisa, osiguranja prostora i imovine, održavanja računalnih programa za knjigovodstvo neprofitnih organizacija te revizije poslovanja Udruge.     Institucionalna podrška – Karlovačka Županija i Grad Karlovac – treća godina provedbe (2018.)   Opći cilj:   Povećati učinkovitost i sposobnost Udruge za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji u razdoblju od 2016. – 2018. godine.   Odobrenim sredstvima sufinancira se plaća administratora/tajnika.       TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA: kontinuirano su se održavale radno – produktivne, kreativne, edukativne i rekreativne radionice za osobe s intelektualnim teškoćama (keramička, likovna, cvjećarska, krojačka, didaktička, dramska, glazbena, sportska, informatička, radionica samostalnog stanovanja) te pružale usluge mobilnog tima za pomoć i podršku osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima dana 18. siječnja 2018. godine u djelatnice Centra za socijalnu skrb Karlovac, Maja Fuks Mazarek, dipl. soc. radnica i Ivanka Drašković, dipl. soc. radnica održale su stručno predavanje za roditelje/skrbnike osoba s intelektualnim teškoćama na temu: „Skrbništvo i novčana davanja“; u razdoblju od 19. 01. - 21. 01. 2018. godine članovi Udruge Daniel Kocanjer i Marko Padežanin sudjelovali su na II. zimskom stolnoteniskom turniru u Hendi pingu za osobe s intelektualnim teškoćama u Korenici u organizaciji Centra za unapređenje kvalitete života "HEPi"; dana 24. siječnja 2018. godine članovi Udruge posjetili su Gradsko kazalište Zorin Dom i razgledali izložbu slika karlovačke slikarice i likovne pedagoginje Vanje Krmpotić te odali poštovanje divnoj umjetnici i dragoj prijateljici naše Udruge; dana 12. veljače 2018. godine u prostoru Udruge održan je ples pod maskama; dana 14. veljače 2018. godine u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Karlovačke županije u prostoru Udruge održana je Radionica znakovnog jezika za osobe s intelektualnim teškoćama: „Pokažimo ljubav“; dana 21. veljače 2018. godine u sklopu Franjevačkih pučkih misija Udrugu su posjetili fra Darko Tepert, fra Marko Rudec, sestra Barbra Čavlin i fra Krunoslav Albert; dana 08. ožujka 2018. godine Emilija Erdeljac, dr. med. spec. neurologije, održala je predavanje za roditelje osoba s intelektualnim teškoćama i djelatnike Udruge s temom „Epilepsije“; dana  21. ožujka 2018. godine članovi Udruge posjetili su karlovačko Gradsko kazalište Zorin dom te pogledali predstavu „Jaje“ autora Zlatka Krilića u adaptaciji Dramskog studija Zorin doma; dana 22. ožujka 2018. godine dugogodišnja podupirujuća članica Udruge gđa. Neda Miščević, dipl. iur. iz Udruge za promicanje inkluzije održala je predavanje na temu: Što i kako kada roditelj više ne može biti podrška svom odraslom djetetu s intelektualnim teškoćama? Razgovaralo se ne samo o pravnim aspektima nego i o nastavku radionica podrške za obitelji, o čemu je govorila gđa. Slavenka Martinović, prof. psih. iz Centra za obrazovanje odraslih Validus. Predavanju se pridružila i gđa. Dijana Borović Galović ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj; dana 22., 23., 28., 29. i 30. ožujka 2018. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja unikatnih radova članova Udruge na tematiku Uskrsa; dana 28. ožujka 2018. godine predstavnice Udruge prisustvovale su predstavljanju projekta "Mreža podrške za neovisnost" Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj; tijekom ožujka i travnja 2018. godine Udruga je sudjelovala na Izložbi pisanica i cvijeća u organizaciji Franjevačkog samostana i Humanitarne radionice „Ozračje ljubavi“. Izlog Trgovačko-ugostiteljske škole krasile su rukotvorine članova Udruge izrađene na kreativnom radionicama; dana 05. i 06. travnja 2018. godine zaposlenica Udruge Martina Klešić sudjelovala je na radionicama: „Kvalitetna priprema prijava na ESF natječaje“ i „Društveno poduzetništvo: od teorije do prakse“ u IMPACT centru u Zadru u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva; dana 19. travnja 2018. godine članovi Udruge Marijana Orečić i Marko Padežanin sudjelovali su na radionici o medijskoj pismenosti u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke Županije; dana 16. svibnja 2018. godine predstavnici Udruge sudjelovali su u obilježavanju Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama u Zagrebu. Obilježavanje Nacionalnog dana OSIT pod motom "Stavi naočale - promijeni pogled" održano je u parku Zrinjevac u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i gradonačelnika Grada Zagreba; dana 19. svibnja 2018., na Vunskom polju održani su 9. Susreti klubova osoba s intelektualnim teškoćama. Na susretu je sudjelovala 21 udruga iz cijele Hrvatske odnosno preko 250 sudionika. Susrete je otvorio gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić.U realizaciji susreta svojim angažmanom pomogli su roditelji i članovi obitelji; učenici Medicinske škole Karlovac, Kinoklub Karlovac, Lidija Maček Stanić, Jelena Mandić, Igor Opat, Branko Kociper, Siniša Matijević, Tamara Perković, Damir Valent, Gradska toplana do.o.o. Karlovac, Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, Tiskara Žalac, Hotel Srakovčić, tvrtka Securitas d.o.o., tvrtka Mladost d.o.o., pekarnice Vuljanić, Zagrebačka pivovara, tvrtka Vodovod i kanalizacija Karlovac, tvrtka Fest d.o.o., te tvrtka San box d.o.o.; dana 30. svibnja 2018. godine članovi Udruge prisustvovali su tribini samozastupnika Karlovačke županije pod nazivom: "Upoznaj me bolje"; dana 07. lipnja 2018. godine u prostoru Udruge održana je dramsko - glazbena priredba članova Udruge; dana 13. lipnja 2018. godine Udruga je sudjelovala na "Sajmu Sv. Antuna u Karlovačkoj Zvijezdi u organizaciji župe Presvetog Trojstva; dana 14. lipnja 2018. godine članovi Udruge prisustvovali su predstavljanju prve "easy to read" publikacije u Karlovačkoj županiji - slikovnice "Nino te vodi po Karlovcu", u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić; dana 23. lipnja 2018. godine Udruga je sudjelovala na manifestaciji Ivanjski krijes; dana 27. srpnja 2018. godine Udruga je ugostila Tomislava Gregurića te time podržala humanitarnu akciju „2 kotača uz vas su jača“ koju je pokrenula Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama „Latice“ iz Koprivnice. U sklopu humanitarne akcije, Tomislav Gregurić  je na biciklu u 16 dana prešao 2300 km diljem Republike Hrvatske. Svoju je vožnju Tomislav posvetio svim osobama s intelektualnim teškoćama i na svojoj ruti prolazio kroz mjesta gdje se nalaze prijateljske udruge udruzi „Latice“. Uz članove, podršku Tomislavu dali su i g. Miroslav Švinger koji je Tomislava dočekao u Duga Resi te biciklom dopratio do Karlovca, predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije gđa. Blaženka Presečan, predstavnici Udruge gluhih i nagluhih Karlovačke županije, Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te Centra za rehabilitaciju Nada; dana 20. kolovoza 2018. godine na Trend TV-u emitirana je emisija MOGU SVE - „2 kotača uz vas su jača“. U sklopu Emisije predstavljen je i rad Udruge Rajska ptica; dana 22. kolovoza 2018. godine Udruga je organizirala jednodnevni izlet u Selce. Uz članove Udruge izletu su se pridružili i korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj; dana 15. rujna 2018. godine članovi Udruge sudjelovali su na drugoj međunarodnoj inkluzivnoj utrci Run of Heart u Jaškovu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj; dana 29. rujna 2018. godine Udruga Rajska ptica  sudjelovala je na desetom Sajmu udruga u organizaciji Grada Karlovca i udruge Carpe Diem dana 22. listopada 2018. godine članovi Udruge prisustvovali su otvorenju 3. izložbe radova korisnika Centra za rehabilitaciju NADA u umjetničkoj galeriji ULAK; dana 22. listopada 2018. godine održana je dramsko-glazbena priredba članova Udruge povodom obilježavanja Dana kruha; dana 27. i 28. listopada 2018. godine dopredsjednica Udruge Marica Palajsa i Krunoslav Palajsa sudjelovali su na team buildingu za predsjednike udruga u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama na Plitvičkim jezerima i Rastokama; dana 06. studenoga 2018. godine u prostoru Udruge organizirano je druženje članova s učenicima Medicinske škole Karlovac; dana 11. studenoga 2018. na poziv fra Krunoslava Alberta župnika iz Presvetog Trojstva članovi Udruge prisustvovali su Sv. misi kojoj su se pridružili članovi zajednice "Vjera i svjetlo" iz Koprivnice i predstavili se dramatizacijom evanđelja. Nakon Sv. mise nastavljeno je druženje s članovima zajednice u vjeronaučnoj dvorani; u razdoblju od 12. studenoga 2018. godine do 14. prosinca 2018. godine ovlašteni neovisni revizor iz tvrtke Hidris d.o.o. izvršio je revizorski uvid u financijske izvještaje Udruge za 2017. godinu; u razdoblju od 26. – 30. studenoga 2018. godine Udruga je organizirala Dane otvorenih vrata povodom obilježavanja 20-e godišnjice rada. U sklopu Dana otvorenih vrata predstavljene su: didaktička, keramička, likovna, cvjećarska i športska radionica te radionica samostalnog stanovanja. Na radionicama su se članovima Udruge i njihovim roditeljima pridružili: učenici Medicinske škole Karlovac, učenici Mješovito industrijsko-obrtničke škole Karlovac smjer pekar; korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, korisnici Centra za rehabilitaciju Nada, učenici drugog razreda Osnovne škole Grabrik, predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije gđa. Blaženka Presečan, voditeljica Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje, udruge, sport i socijalnu skrb gđa. Renata Kučan te djelatnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Karlovca. Povodom obilježavanja 20-e godišnjice rada udrugu je posjetila i zamjenica župana gđa. Vesna Hajsan Dolinar  s pročelnicom Upravnog odjela za školstvo gđom. Marijom Medić; dana 23., 29. i 30. studenoga 2018. godine na prostoru OTP Tržnice organizirana je prigodna prodaja rukotvorina članova Udruge prigodom božićnih blagdana; dana 29. studenoga 2018. godine predstavnici Udruge: Marica Palajsa, Zlatko Vuljanić i Marko Padežanin sudjelovali su na Konsenzus konferenciji o Lokalnim planovima za osobe s invaliditetom u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije; u razdoblju od 05. do 07. prosinca 2018. godine, 5 predstavnika Udruge boravilo je u Kampu u Tuheljskim toplicama pod nazivom „II – Kvalitetna edukacija udruga - put u nove izazove“ u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Na edukaciji za predsjednike Udruga sudjelovala je Ana Kocanjer, voditelje udruga i tajnike Martina Perković, na edukaciji za zaposlenike u Klubovima Martina Klešić, osobe s intelektualnim teškoćama Daniel Kocanjer te roditelje Stjepan Kocanjer. U sklopu Kampa zaposlenica Udruge Martina Perković održala je prezentaciju te sudionicima Kampa predstavila rad i djelovanje Udruge Rajska ptica; dana 07. prosinca 2018. godine u sklopu Kampa održana je i Redovna sjednica Skupštine Saveza na kojoj je sudjelovala predsjednica Udruge Ana Kocanjer; tijekom prosinca 2018. godine prigodom božićnih blagdana u izlogu Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac izložene su rukotvorine članova Udruge;dana 08. prosinca 2018. godine Udruga je prijavila svoje izloge na natječaj Turističke zajednice grada Karlovca za izbor najljepšeg adventskog izloga. Na natječaj je ukupno pristigla 21 prijava, a izlog Udruge osvojio je prvo mjesto; dana 19. prosinca 2018. godine održana je dramsko-glazbena priredba povodom božićnih i novogodišnjih blagdana te podjela poklon paketa nominalnim članovima Udruge.             Details...

IZBOR NAJLJEPŠEG ADVENTSKOG IZLOGA   Turistička zajednica grada Karlovca u prosincu 2018. godine pokrenula je izbor najljepših adventskih izloga u Karlovcu. Na natječaj je ukupno pristigla 21 prijava, a izlog naše Udruge osvojio je prvo mjesto.                             U nedjelju 30. prosinca 2018. godine u Glazbenom paviljonu održana je svečana dodjela priznanja za najljepše adventske izloge grada Karlovca po izboru građana.                                   Details...

Download NFSP!

REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUGE 28. 12. 2018.     Dana 28. prosinca 2018. godine u prostoru Udruge održana je Redovna sjednica Skupštine Udruge.                           Na sjednici Skupštine Udruge usvojeno je: Izvješće o radu Udruge u 2018. godini, Financijsko izvješće, Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće Stegovne komisije te Operativni i Financijski plan za 2019. godinu.                     Details...